Wikia


Morzan is één van de 13 Meinedigen, de dienaren van Galbatorix. Hij is de vader van Murtagh. Hij werd gedood door Brom, die daarna Morzans zwaard, Zar'roc, meenam. Morzan heeft net als Brom les gehad van Oromis. Hij was Oromis' grootste mislukking, zoals die zelf vertelde. Morzan hielp Galbatorix met het stelen van Galbatorix' nieuwe zwarte draak.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.